Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Gnostisk förening

 

Välkommen du som är sökare

 

 

Denna sida riktar sig till dig som är intresserad av att knyta kontakt med andra mystiker gnostiker och sökare.

Genom ett större och stabilare kontaktnät kan kunskaper spridas mycket fortare och lättare dessutom kan erfarenheter utbytas och gemensamma projekt uppstå. Jag tänker mig en grupp där man tillsammans kan fortsätta att skapa nya system eller utveckla gamla system och tolka dem efter denna tid, att man  arbetar tillsammans med att utveckla och hjälpa varandra med att utöva. Med system menar jag modeller av tex. universum, själavandringen eller av människans principer, hur saker och ting hänger ihop.

Gnostikern

Ibland kan det andliga smörgåsbordet kännas lite rörigt men inom denna förening får det plats ämnen som gnosticism, "andlighet", alkemi, astrologi, mytologi, numerologi, religion, mystik, geometri, mm. Men jag har valt att kalla det för en gnostisk förening då om man utgår ifrån ordet gnosis som betyder kunskap, så passar alla dessa ämnen in i kategorin.

Varför en ny förening?

Som sökare vill man ha människor runtomkring sig som man kan dela sina tankar med, så är det väl inom alla grupper. Men jag har sett att det är svårare inom denna grupp att bygga ur ett gemensamt språk för ofta är vi skingrade och alla går mot olika håll. Men min övertygelse ligger ändå i att man faktiskt inom denna grupp kan bygga tillsammans. Fördelen med en grupp är också att det samlas människor med olika gåvor så att världsbilden blir mer nyanserad. Detta tycker jag som är författaren till denna sida.

Föreningen börjar här och nu med er som hör av er på min e-post, vi bygger tillsammans. Hur föreningen skall se ut i detalj är därför någonting man får bestämma när fler har samlats. Jag kommer att presentera mig själv för dem som hör av sig och knyta kontakten emellan medlemmarna.

Du som är intresserad kan höra av dig via e-post: najalum@hotmail.com

 

Länkar: